Skip to content

Werkwijze; naar buiten!

Vanuit de Integratieve Psychotherapie zijn er ‘verschillende wegen naar Rome te bewandelen’. Ik bedoel daarmee dat er voor een probleem, klacht of stagnatie meerdere benaderingswijzen en psychologische behandelmogelijkheden bestaan. De ‘verschillende wegen bewandelen’ neem ik letterlijk; sinds enige tijd heb ik de “Buitenpsychologie” ontdekt; lopend door het bos, langs de waterkant of in de weidsheid van de landerijen. Mijn eigen ervaringen vormden het begin van wandeltherapie. Wandelen en dan bij voorkeur in de natuur geeft mij  de rust en ruimte in mijn hoofd en lijf die ik nodig heb. Hoe rottig, gespannen, onrustig of lusteloos ik me ook voel; ik kom altijd opgewekter en opgeruimder weer terug. En ook bij een goede stemming, ideeën en plannen in je hoofd, kan het fijn zijn de boel te  ordenen en prioriteiten te te stellen tijdens een wandeling in de natuur.

Het feit dat er geen andere afleiding is; geen telefoon die pingt, geen appél van iemand of bevraagd worden, maakt dat je ruimte gaat ervaren. Ruimte om je zintuigen open te zetten en met aandacht te zijn bij alles wat zich op dat moment aan je laat zien, horen, ruiken en voelen. En dat is in de natuur eigenlijk best veel; bomen en planten die met de seizoenen veranderen. Maar ook de dieren; vogels, insecten en soms grotere dieren die elk hun eigen ritme en patronen hebben.
Deze extra info, zou je bijna kunnen zeggen, kan worden toegepast in de wandeltherapie. 

Wandeltherapie biedt meer dan “gewone” therapie; de buitenlucht zorgt voor meer ruimte in je brein. Je betrekt de natuur door gebruikmaking van metaforen en inspiratie uit de natuur. Doordat je in beweging bent kijk je elkaar niet constant direct aan, waardoor je je vrijer voelt om een open gesprek aan te gaan en makkelijker bij je gevoel te komen.
 
In overleg besluiten we – na de intake- en adviesfase – of er animo is om naar buiten te gaan. De behandeling kan uiteraard ook binnen plaatsvinden. 


Er zijn verschillende wegen naar Rome en die wegen neem ik letterlijk.

In therapie onderzoeken we de achtergrond en herkomst van de thema’s die je inbrengt.

Als je herhaaldelijk of gedurende langere tijd minder goed in je vel zit, als het niet lukt er zelf weer bovenop te komen, als je terugkerende lichamelijke en/of psychische klachten hebt of telkens in dezelfde relationele problemen belandt, dan weet je vaak wel, dat er meer achter zit dan een vervelende gebeurtenis of een dipje door het slechte weer.

Als je bereid bent te kijken naar je eigen rol, dan zie je daarin je eigen gedragspatronen en overlevingsstrategieën en kun je begrijpen waarom het in de interactie met bepaalde typen mensen of in bepaalde settings steeds fout gaat. Soms wil je daar niet kijken en loop je er liever met een boog omheen. Ook al weet je, dat het niks oplost en je probleem in een andere vorm weer terug komt en je vroeg of laat weer in dezelfde valkuil stapt.

Vervolgens kijken we naar hoe je met alternatieve, andere opvattingen tegen jezelf, de ander en de wereld aan kunt kijken.

Niet zelden stuiten we op stagnaties in de (emotionele) ontwikkeling en dient daar aandacht en zorg voor te zijn. Daarna(ast) is het van belang het geleerde in de praktijk te brengen. In beginsel vormt de therapeutische relatie de ruimte waarbinnen je kunt gaan ‘experimenteren’ hiermee.

Uiteindelijk ga je ook in de eigen omgeving en relaties op zoek naar een nieuwe, functionele manier van jezelf presenteren en verhouden tot de ander. Hierbij vormt het weer contact maken met de eigen binnen-wereld (gevoelens en emoties, behoeften en verlangens, wensen en grenzen) een belangrijk onderdeel.

 

Een therapeutisch traject is een intens en dikwijls emotioneel, maar
zeker ook een mooi en boeiend proces: je maakt de weg naar binnen, opzoek naar wie je nou eigenlijk bent en wat je nodig hebt om die persoon ook te kunnen zijn, om vandaar opnieuw de wereld in te kijken en je eigen, volwassen keuzes te maken, bevrijd van de last van oud zeer, oude boodschappen, oude oordelen en verwachtingen.

Als je oud zeer opruimt en persoonlijke balans ontwikkelt, verandert
vanzelf ook de manier waarop je in het leven staat. Dat merk je in je
partnerrelatie, in je rollen in de familie, in vriendschappen en op je
werk. Soms hebben anderen eerder dan jijzelf door, dat er iets veranderd
is.

In z’n totaliteit zie ik dit traject als een groeiproces dat na stagnatie en belemmering weer z’n natuurlijke beloop kan gaan krijgen. Net als een boom die weer de ruimte krijgt te groeien en zo uiteindelijk kan gaan bloeien en vruchten kan afwerpen.

Ik maak gebruik van de theorie en technieken van de Cognitieve Gedragstherapie, Schemagerichte therapie, ACT en Oplossingsgerichte therapie.

Aanvullende diagnostiek

Naast hetgeen ikzelf te bieden heb, is er binnen Therapeuticum de Rozenhof de mogelijkheid tot aanvullende diagnostiek (“Diagnostisch rondje”).

Hierbij komen lichamelijke constitutie, ziel en geest allen aan het licht. Vanuit deze antroposofische visie op mens, ziekte en gezondheid kunnen vervolgens aanvullende behandelingen gegeven worden, zoals o.a. muziektherapie, euritmie, kunstzinnige therapie en fysiotherapie.

Beeldbellen & E-Health

Soms is er behoefte een consult online te doen (beeldbellen). 

Daarnaast maak ik ook gebruik van E-health-programma’s. Dit kan zijn het bekijken van instructievideo’s, registratie van klachten en het bijhouden van dagboeken of het invullen van vragenlijsten in het kader van diagnostiek. Ik maak daarbij gebruik van het platform van Embloom. Hierbinnen is het ook mogelijk om veilig te chatten. 

Zie Embloom