Skip to content

Procedure bij aanmelding

Diagnose en behandeling vindt enkel plaats op verwijzing van de huisarts. Je kunt vervolgens een afspraak met mij maken.

Via e-mail info@frederiekvandenhoogenband.nl of telefonisch via telefoonnummer 06-44892812
In beide gevallen probeer ik zo spoedig mogelijk te antwoorden.

Nadat we een afspraak voor een intake hebben gepland, zie we elkaar op de praktijk.  Bij het eerste gesprek neem je het volgende mee:

  • de verwijsbrief van de huisarts
  • de zorgverzekeringspas
  • een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, ID-kaart, paspoort).

De intake-fase

De intake-fase bestaat uit één of meerdere gesprekken en wordt afgerond met een adviesgesprek waarbinnen de diagnose en voorlichting over de behandelmogelijkheden worden besproken. Daarna bepalen we samen hoe vaak en wanneer we elkaar zien.

Gedurende het behandeltraject zullen er meerdere evaluaties plaatsvinden waarbij we wederzijds checken in hoeverre de behandeling naar wens verloopt en of er koerswijzigingen of andere (aanvullende) behandeling aangewezen is. Hiertoe kan gebruik gemaakt worden van vragenlijsten en/of andere diagnostische instrumenten.

Tarieven

Ik ben werkzaam in zowel de Basis GGZ als de Specialistische GGZ.

Vanaf het moment dat er een intake plaatsvindt, ben ik gerechtigd om de kosten van de bestede tijd rechtstreeks bij de zorgverzekeraar in rekening te brengen, ook al heeft er nog geen behandeling plaatsgevonden. Indien er een verwijsbrief van de huisarts is, kunnen de zorgkosten worden vergoed door de zorgverzekeraar. Wel dient rekening gehouden met het wettelijke jaarlijkse eigen risico (standaard 385 euro).

Voor het jaar 2021 is met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten:

  • Achmea
  • CZ
  • Menzis
  • DSW-Stad Holland
  • Zorg en Zekerheid
  • ONVZ
Met ASR, ENO en VGZ is geen contract afgesloten. 
 

Zie voor de aangesloten labels; https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er

Hierdoor ben je, als je daar jouw zorgverzekering hebt ondergebracht, verzekerd van volledige vergoeding (minus uw eigen risico) van de behandeling

Indien je elders verzekerd bent is er sprake van niet gecontracteerde zorg en zal de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed worden afhankelijk van de afgesloten polis. Het is hierbij van belang of je een restitutie- of een naturapolis hebt. Hieronder een toelichting;

Met een restitutiepolis kun je rekenen op volledige vergoeding van de behandeling. De restitutiepolis is gemiddeld iets duurder dan een naturapolis maar daarmee ben je wel verzekerd van volledig vrije keuze van zorgaanbieder en volledige vergoeding van deze zorg. Wel moet jeook bij een restitutiepolis rekening houden met het verplichte eigen risico.

Je komt in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding van de behandeling wanneer je een naturapolis of budgetpolis hebt afgesloten. Cliënten hebben recht op een vergoeding van minimaal 70% van de kosten voor psychologische of psychotherapeutische zorg. Bij een naturapolis valt de vergoeding meestal hoger uit dan bij een budgetpolis. Check hiervoor de polisvoorwaarden.

Voor de zorg die onder de Zorgverzekeringswet valt en voor vergoeding in aanmerking komt worden de wettelijke NZA-tarieven gehanteerd. In de Basis-GGZ registreer en declareer ik via de prestaties Kort, Middellang, Intensief en Chronisch waarvoor vaste tarieven bepaald zijn. In de Specialistische-GGZ worden kosten berekend via Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) en is het aantal aan de behandeling bestede minuten leidend. De rekening wordt na afloop van behandeling, met jouw goedvinden, naar de zorgverzekeraar gestuurd, danwel na een jaar indien er sprake is van langdurige behandeling. Indien je de behandeling zelf betaalt gaat dit vanzelfsprekend buiten de zorgverzekering om.

Zie voor de tarieven van 2021 de site van de overheid: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_314091_22/1/

 

Indien je behandeling wilt voor klachten die niet vanuit de Basisverzekering wordt vergoed, betaal je de kosten zelf. Het door de NZA vastgestelde tarief is €114,41 per behandelsessie*. Je hebt geen verwijzing nodig van de huisarts.

* een behandelsessie is 50 minuten directe tijd en 10 minuten indirecte tijd tenzij anders is overeengekomen. Een intakegesprek is 60 minuten directe tijd en 60 minuten indirecte tijd en dus betaal je in 2021 €228,82. 

Ik ben wettelijk verplicht om de tijd te noteren die ik aan de behandeling besteed. Het gaat daarbij om de therapiesessies, maar ook om de tijd die ik besteed aan e-mails, telefoontjes, overleg met collega’s/huisartsen of aan administratie en verslaglegging. De totaal bestede tijd wordt na afronding van de behandeling in rekening gebracht. 

therapeuticum de rozenhof

Openingstijden

De praktijk is geopend op:
maandag & dinsdag

In verband met de zomervakantie is de praktijk gesloten van 23 juli tot 23 augustus. 

 

Wachttijden

Momenteel is de wachttijd voor intake en behandeling ca. 15 weken.

Update: 14 juli 2021

Verhinderd?

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd: telefonisch (meestal via de voicemail of per e-mail).

Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden -wegens inkomstenderving- in rekening gebracht. Dit is € 50,- per gemiste sessie.

Deze kosten komen voor eigen rekening, aangezien deze niet gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekering.

Waarneming

Buiten kantoortijden kun je in dringende gevallen contact opnemen met de huisartsenpost in de eigen woonplaats.