Skip to content

Procedure bij aanmelding

Diagnose en behandeling vindt enkel plaats op verwijzing van de huisarts. Je kunt vervolgens een afspraak met mij maken. 

Via e-mail info@frederiekvandenhoogenband.nl of telefonisch via telefoonnummer 06-44892812
In beide gevallen probeer ik zo spoedig mogelijk te antwoorden, en plannen we een telefonische screening in. Op basis daarvan plannen een intakegesprek. Soms komt het voor dat je niet bij mij aan het juiste adres bent en spreken we door waar je waarschijnlijk beter geholpen bent. 

Nadat we een afspraak voor een intake hebben gepland, zie we elkaar op de praktijk.  Bij het eerste gesprek neem je het volgende mee:

 • de verwijsbrief van de huisarts
 • de zorgverzekeringspas
 • een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, ID-kaart, paspoort).

De intake-fase en behandeling daarna

De intake-fase bestaat uit één of meerdere gesprekken en wordt afgerond met een adviesgesprek waarbinnen de diagnose en het behandelvoorstel worden besproken. Daarna bepalen we samen hoe vaak en wanneer we elkaar zien.

Gedurende het behandeltraject zullen er meerdere evaluaties plaatsvinden waarbij we wederzijds checken in hoeverre de behandeling naar wens verloopt en of er koerswijzigingen of andere (aanvullende) behandeling aangewezen is. Hiertoe kan gebruik gemaakt worden van vragenlijsten en/of andere diagnostische instrumenten.

In gezamenlijk overleg wordt bepaald wanneer de behandeling eindigt, en wat er eventueel aan nazorg nodig is.

De kosten

Per 1 januari 2022 zijn we in de generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz-zorg voor volwassenen en ouderen gaan werken met een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor de cliënt. De NZA-tarieven sluiten aan bij de behandelinzet en behandelsetting. Het tarief wordt bepaald door de tijd die voor het consult in de agenda is gepland, ook als het consult in werkelijkheid iets langer of iets korter duurde. Pas als de bestede tijd meer dan 15 minuten hiervan afwijkt, wordt het aangepast.  

De behandelingen in 2022 zullen maandelijks worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. 

Zie voor meer informatie: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/#z

Voor het jaar 2022 is met de volgende zorgverzekeraars (en hun labels) een contract afgesloten:

 • Zilveren Kruis Achmea
 • CZ
 • Menzis
 • VGZ
 • Eucare (Aevitea)
 • DSW-Stad Holland
 • Zorg en Zekerheid
 • ONVZ
Met ASR en ENO is geen contract afgesloten. 
 

Zie voor de aangesloten labels: https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekeraar

Hierdoor ben je, als je daar jouw zorgverzekering hebt ondergebracht, verzekerd van volledige vergoeding (minus het eigen risico) van de behandeling.

Voor verzekeraars waarmee geen contracten zijn afgesloten hanteer ik 100% van het NZA-tarief. Een overzicht van deze tarieven vind je hier: https://zorgprestatiemodel.nza.nl/

Als de praktijk geen contract heeft met jouw zorgverzekeraar, wordt de factuur altijd rechtstreeks naar jou verzonden. Je kunt de factuur dan bij de zorgverzekeraar indienen. De hoogte van de vergoeding hangt af van de polis die je hebt. In de regel wordt 65 tot 100% vergoed. Het is aan te raden van te voren bij jouw zorgverzekeraar te infomeren hoe hoog die vergoeding is.

Verzekerde zorg:

Ik dien maandelijks, digitaal, bij de zorgverzekeraar de rekening in. De rekening bevat herkenbare informatie die je kunt controleren. Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk: consult diagnostiek, consult behandeling, intercollegiaal overleg en reistijd (als de behandelaar naar je toe moet komen). De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Per zorgverzekeraar verschilt het percentage hiervan dat ik mag declareren. Gemiddeld is dat tussen de 85 en 95% van het maximale NZA-tarief.

Niet-verzekerde zorg:

Een aantal psychische stoornissen/problemen wordt niet meer door de zorgverzekeraar vergoed, zoals; werk-gerelateerde problematiek, partner-relatieproblemen en aanpassingsstoornissen. Het tarief in mijn praktijk voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult’ is 100 % van het door de NZa vastgestelde maximumtarief. Het tarief voor zelfbetalers (niet- basispakketzorg) is per behandelconsult € 117,33 (in 2022). Voor een intake van een uur inclusief uitwerktijd betaal je €228,82.

De kosten voor no show en afmelding binnen 24 uur bedragen €50,- per gemiste afspraak. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Openingstijden

De behandelcontacten vinden plaats op maandag en dinsdag. 

 

Wachttijden

Ik verwacht weer plek voor nieuwe aanmeldingen te hebben in januari 2023.

Update: 26-09-2022

Verhinderd?

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd: telefonisch (06- 44892812) of via mail. 

Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden -wegens inkomstenderving- in rekening gebracht. Dit is € 50,- per gemiste sessie.

Deze kosten komen voor eigen rekening, aangezien deze niet gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekering.

Crisis en waarneming

Voor spoed en crisissituaties binnen kantooruren kun je contact opnemen met de huisarts of de crisisdienst.     

Bij een acute vraag of een crisissituatie buiten kantooruren kan er contact gezocht worden via de dienstdoende huisarts of huisartsenpost of met de crisisdienst van de regionale GGZ.

Tijdens vakantie kan er voor vervanging worden gezorgd door een collega. Naam en contactgegevens zal ik mondeling met cliënten bespreken en doorgeven voorafgaand aan mijn afwezigheid of op deze plek plaatsen bij onvoorziene omstandigheden.