Skip to content

Praktijkinformatie

Procedure bij aanmelding

Diagnose en behandeling vindt enkel plaats op verwijzing van de huisarts. Je kunt vervolgens een afspraak met mij maken.

Via e-mail info@frederiekvandenhoogenband.nl of telefonisch via telefoonnummer 06-44892812
In beide gevallen probeer ik zo spoedig mogelijk te antwoorden.

Nadat we een afspraak voor een intake hebben gepland, zie we elkaar op de praktijk.  Bij het eerste gesprek neem je het volgende mee:

 • de verwijsbrief van de huisarts
 • de zorgverzekeringspas
 • een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, ID-kaart, paspoort).

De intake-fase

De intake-fase bestaat uit één of meerdere gesprekken en wordt afgerond met een adviesgesprek waarbinnen de diagnose en voorlichting over de behandelmogelijkheden worden besproken. Daarna bepalen we samen hoe vaak en wanneer we elkaar zien.

Gedurende het behandeltraject zullen we meerdere evaluaties plaatsvinden waarbij we wederzijds checken in hoeverre de behandeling naar wens verloopt en of er koerswijzigingen of andere (aanvullende) behandeling aangewezen is. Hiertoe kan gebruik gemaakt worden van vragenlijsten en/of andere diagnostische instrumenten.

Tarieven

Ik ben werkzaam in zowel de Basis GGZ als de Specialistische GGZ. Indien er een verwijsbrief van de huisarts is, kunnen de zorgkosten worden vergoed door de zorgverzekeraar. Wel dient rekening gehouden met het wettelijke jaarlijkse eigen risico (standaard 385 euro) . 

 

Met ingang van 1 januari 2020 is met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten:

 • ASR
 • Caresq
 • CZ
 • DSW-Stad Holland
 • IptiQ
 • Menzis
 • VRZ
 • Zilveren Kruis Achmea

Zie voor de aangesloten labels; https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er

Hierdoor ben je, als je daar jouw zorgverzekering hebt ondergebracht, verzekerd van volledige vergoeding (minus uw eigen risico) van de behandeling.

Indien je elders verzekerd bent is er sprake van niet gecontracteerde zorg en zal de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed worden afhankelijk van de afgesloten polis. Het is hierbij van belang of je een restitutie- of een naturapolis hebt. Hieronder een toelichting;

Met een restitutiepolis kun je rekenen op volledige vergoeding van de behandeling. De restitutiepolis is gemiddeld iets duurder dan een naturapolis maar daarmee ben je wel verzekerd van volledig vrije keuze van zorgaanbieder en volledige vergoeding van deze zorg. Wel moet jeook bij een restitutiepolis rekening houden met het verplichte eigen risico.

Je komt in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding van de behandeling wanneer je een naturapolis of budgetpolis hebt afgesloten. Cliënten hebben recht op een vergoeding van minimaal 70% van de kosten voor psychologische of psychotherapeutische zorg. Bij een naturapolis valt de vergoeding meestal hoger uit dan bij een budgetpolis. Check hiervoor de polisvoorwaarden.

Voor de zorg die onder de Zorgverzekeringswet valt en voor vergoeding in aanmerking komt worden de wettelijke NZA-tarieven gehanteerd. In de Basis-GGZ registreer en declareer ik via de prestaties Kort, Middellang, Intensief en Chronisch waarvoor vaste tarieven bepaald zijn. In de Specialistische-GGZ worden kosten berekend via Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) en is het aantal aan de behandeling bestede minuten leidend. De rekening wordt na afloop van behandeling, met jouw goedvinden, naar de zorgverzekeraar gestuurd, danwel na een jaar indien er sprake is van langdurige behandeling. Indien je de behandeling zelf betaalt gaat dit vanzelfsprekend buiten de zorgverzekering om.

Tarieven DBC’s

Voor behandeling of dienst die niet vanuit de Basisverzekering wordt vergoed, wordt €90,- per gesprek (50 min.) in rekening gebracht.

therapeuticum de rozenhof

Openingstijden

De praktijk is geopend op:
Maandag: 11:00 tot 17:00 uur
Dinsdag:   09.00 tot 17:00 uur

 

Wachttijden

Wegens een te hoog opgelopen wachtlijst neem ik momenteel geen nieuwe aanmeldingen aan. 

Update: 13-10-2020

Verhinderd?

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd: telefonisch (meestal via de voicemail of per e-mail).

Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden -wegens inkomstenderving- in rekening gebracht. Dit is € 45,- per gemiste sessie. Ik kan deze kosten niet declareren en deze kosten kunnen ook niet worden verhaald bij de zorgverzekering.

Waarneming

Buiten kantoortijden kun je in dringende gevallen contact opnemen met de huisartsenpost in de eigen woonplaats.